Hovedstadens Radikale Venstres nyhedsbrev Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     
 
Kære partifæller,
Der har været gang i biksen hos os Frederiksbergs radikale folkevalgte her henover efteråret. Det håber vi, at I har bemærket?

Budget for Børnenes bæredygtige by

På Frederiksberg Rådhus har den seneste måned stået i budgetforhandlingernes tegn, og i vores tremands-gruppe var der fuld enighed om, at stemple ind i Budget 2020, hvor vi fik sat massive radikale fingeraftryk på "børnenes bæredygtige by". Skal vi lige nævne en håndfuld konkrete sager, som vi mener at kunne tage størstedelen af æren for, så vil jeg fremhæve sikringen af kvaliteten i byens klubtilbud, sikringen af kvalitet i tilbuddet til vores specialskolebørn på Skolen ved Nordens Plads, en ambitiøs køreplan for bedre normeringer, fremdrift til planerne om en Musik- og kulturskole på konservatoriegrunden og en masterplan for Frederiksbergs kulturliv og – sammen med de øvrige medlemmer af den grønne alliance – en meget ambitiøs målsætning om Frederiksberg som klimaneutral by i 2013. Vi har løbende publiceret om forløbet, resultatet og Frederiksberg Bladets omtale på Facebook-siden, men vil man læse budgettet i sin helhed, så skal man forbi Frederiksberg Kommunes hjemmeside
 

Frederiksberg som skattelyfri kommune

Som en af oktober måneds allersidste radikale gerninger vil jeg lige fremhæve arbejdet med at implementere sidste års beslutning om at tiltræde charter for skattelyfri kommune og bringe Frederiksberg frem forrest i kampen mod skattely og hvidvask.

Forvaltningen er i gang med at undersøge – og implementere -, hvilke konkrete tiltag vi som kommune lovligt kan tage for at sikre, at vi kun handler med og investerer i virksomheder, som overholder samfundskontrakten om fair skat.

For os radikale er det åbenbart, at vi må stille høje etiske krav til vores bankforbindelser, og som skattefinansieret kommune kan vi selvfølgelig ikke samarbejde med virksomheder, som via spekulation og fiksfakserier systematisk underminere det skattegrundlag, som er forudsætningen for vores fælles velfærd, herunder den kommunale service.

Vi radikale har i den forbindelse stillet et konkret forslag vedrørende en udfasning af samarbejdet med en konkret finansiel virksomhed, som åbent har indrømmet at have brudt den kontrakt. Da forslaget har været på lukket dagsorden 28. oktober, er det begrænset, hvad vi kan afsløre, men lad mig slå fast, at der er grobund for optimisme.
 

Styrkelse af medlemsdemokrati i byens sportsklubber

Derudover arbejder vi også med at styrke medlemsdemokratiet i byens sportsforeninger, hvor det viser sig, at mange unge og deres forældre i visse klubber systematisk holdes uden for indflydelse. Unge og deres forældre er således i en række klubber helt eller delvist afskåret fra at kunne stemme og dermed få medindflydelse på deres klubs anvendelse af både deres egne kontingentkroner og støtten fra kommunen, som de som skatteydere jo også er med til at betale. Det radikale forslag, som anbefaler at kravene til foreningsdemokrati skal bringes i overensstemmelse med DGI´s retningslinjer, hvis man vil modtage støtte fra kommunen, behandles i Kultur- og Fritidsudvalget og er nu til høring i Folkeoplysningsudvalget. Højst overraskende har veletablerede foreninger som FIU og KB modsat sig ideen, og for FIU´s vedkommende ovenikøbet i en tone og med en arrogance, som i mine øjne giver anledning til at genbesøge samarbejdet med det nuværende formandskab.  Man aner bag svaret lidt for veletablerede ”forenings-hanelefanters” frygt for ”ungt blod og nye ideer”. Det radikale forslag nyder omvendt opbakning fra en stor, voksende og stadig mere frustreret forældregruppe, som af gode grunde er meget utilfredse over at blive holdt udenfor indflydelse. Mit bud vil være, at den debat vil boble op i debatspalterne i Frederiksberg Bladet meget snart!
 

Medlemsaktiviteter

På Christiansborg har MF, Jens Rohde haft travlt – også med det medlemsrettede - og været vært for et velbesøgt møde for nye og gamle medlemmer på borgen tirsdags den 22. oktober. Og vores anden herboende MF´er Ida Auken, bød ligeledes ind til et helt suverænt medlemsarrangement fredag den 25. oktober, hvor hun i de radikale hellige haller i Kompagnistræde 22 (K22) var vært for et såkaldt Fri Fredags-event, som tog deltagerne med storm. Jeg ved det, for jeg var der selv!
Dagens gæst var nordmanden, Maren Elise Skjerlie Gilling, (som er en kvinde. Den diskussion tager vi en anden god gang), som er en Frederiksbergborger og fhv. skolelærer på Ny Hollændervejens Skole, som sekunderet af den ligeledes frederiksbergske fotograf. Lars Schmidt, har kastet sig ud i opbygningen og driften af 5 skoler for fordrevne syriske flygtninge i det sydlige Tyrkiet. Det var globalt udsyn og socialt hensyn og frem for alt handling

De to ildsjæle er i dag i fuld gang med at fundraise til driften af de 5 skoler, og tilbyder bl.a. i regi af Åben Skole at komme forbi og fortælle om deres arbejde. Enhver skolelærer med respekt for sig selv bør se lidt nærmere på det projekt, som man kan læse mere på om ”5 Skolers” projekthjemmeside, hvor man også – uanset om man er skolelærer eller ej - kan smugkigge på deres TEDXTalk. Jeg lover jer, at vi kommer til at høre mere til dem i radikalt regi!!
Med frederiksbergradikal efterårshilsen David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem og EP-kandidat
 
P.S: Fik I læst oktobers debatindlæg om henholdsvis EU-hær (Altinget og Politiken) og DF´s sære sengekammerater (Berlingske – scroll lidt ned)?
 
 
 
Kompagnistræde 22
1208 København K
 
Tlf: 50561848
 
 
Kontakt:
Politiske spørgsmål? 
Formand: Anne Eskildsen
 
Administration eller praktik?
Politisk Sekretær: Andreas S. Holm
Økonomi: Agathe Engell
sekretariat@radikalehovedstaden.dk