Hovedstadens Radikale Venstres nyhedsbrev Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev fra Frederiksberg Rådhus

Kære radikale Frederiksbergere
 
Bøgen er sprunget ud, syrenerne blomstrer og lige straks er der valg til både EP og Folketinget. Det påvirker også livet på Frederiksberg Rådhus, men her er den største forandring nok alligevel, at byen har fået ny borgmester. Jørgen Glenthøj meldte sin afgang den 19. marts og en uge senere tog Simon Aggesen over. Siden har der været fine takketaler til Glenthøj, personlige interviews med den nye borgmester, og en tæt mediedækning af den unge borgmester, som i helt anderledes grad søger mediedækning og opmærksomhed. Og det klarer han godt. Tirsdag den 7. maj er der tiltrædelsesreception på Rådhuset, hvor alle er velkomne.
 
Fra radikal side har vi hilst Simon Aggesen velkommen. Vi deler mange holdninger og der er uden tvivl basis for stærkt samarbejde om meget af den udvikling, som vi støtter. Borgmesterskiftet var et stærkt og offensivt træk fra de Konservative, men som radikale vil vi fokusere på politikken frem for taktikken. Men vi er årvågne, for borgmesterskiftet varsler også en helt ny stil om mere konservativ synlighed. Det så vi i denne uge, hvor VLAK spillede ud med et forslag på børneområdet om minimumsnormeringer på Frederiksberg – helt i modstrid med deres landspolitiske ståsted. Det foregik uden forudgående sondering blandt mindretalspartierne, hvor vi  længe havde brygget på et forslag om minimumsnormeringer, som kunne skabe tydelig og hurtig forandring her i kommunen med hensyntagen til mulig statslig medfinansiering. De borgerliges forslag var mediemæssigt handlet af som et ”overraskelsesforslag”, hvor SF, Radikale, S og EL nok følte, at vi i mange år havde talt den sag og gået til valg på netop bedre normeringer. Det er en ny stil som ikke umiddelbart opleves som det brede samarbejdes ånd, men vi er naturligvis glade for, at der nu er en hensigtserklæring om minimumsnormeringer. Vores forslag er imidlertid mere konkret idet vi peger på finansiering fra øgede parkeringsindtægter og en kort indløbstid, så vi er i mål i 2022. Det bliver dyrt, men så godt for starten på livet for de mindste børn. Lad os se om vi kan lykkes med det.
 
Heldigvis foregår der også mange andre ting på Rådhuset. Det lykkedes på radikalt initiativ at få koblet Frederiksberg på det ambitiøse klimaarbejde, som foregår i regi af C40 (96 klimaaktive store byer) og RealDania med bred opbakning fra alle partier. Der er stillet radikalt forslag om at regulere brug og parkering af de allestedsnærværende el-løbehjul. Vi ser dem som et positivt tilskud til mobiliteten, og bakker op om, at vi skal afstemme reglerne med Københavns kommune. Sagen er i proces. Derudover har vi fortsat fokus på bæredygtige indkøb og ønsket om at bekæmpe skattely i vores samarbejdsrelationer. Det gælder både banker og andre leverandører. En sag som også har en vigtig EU-dimension og derfor relevant i begge valgkampe.
 
Når det gælder unge og uddannelse er der stort fokus lige nu på den kommunale ungeindsats for at sikre at alle unge er i uddannelse eller job. Vi halter bagud med de erhvervsrettede uddannelser på Frederiksberg og har helt igennem en stor opgave med at få alle unge godt på vej. I den sammenhæng er der travlhed i bestyrelsen for FGU-Hovedstaden (www.fguhovedstaden.dk) hvor vi har næstformandsposten, med at få skabt et helt nyt bredtfavnende uddannelsestilbud til de unge som ikke er parate til at starte direkte på en ungdomsuddannelse, som falder fra eller har brug for at modnes. Uddannelsen erstatter AVU, EGU, KUU og produktionsskolerne og skal stå klar med 4 skoler til august. 
 
Af de mindre positive historier er, at vi stadig ikke har fået en politisk aftale om at undgå salget af de kommunale beboelsesejendomme. Vi forventer en afklaring inden sommer, men det er uværdigt for beboerne, at der ikke er en afklaring. Meget frustrerende har vi stadig ikke fået en politisk behandling af substansen i Verdensmålene og den handlingsplan vi skal have for Frederiksberg. Mødet har været udskudt og er nu blevet det igen til efter sommerferien og jeg må tilstå, at hele den proces, som vi fik igangsat er blevet behandlet noget stedmoderligt og helt uden inddragelse af os politikere. Verdensmålene skal naturligvis være en del af den kommende kommuneplanstrategi og derfor er udskydelsen problematisk. Med hensyn til byudvikling blev der dog med stærk SR sammenhold enighed om en startredegørelse for området ved den Franske Skole og lokalplanarbejdet er nu sat i gang. Hospitalsgrundsudvalget har sendt sin vision i høring og næste etape vil afhænge af, om kommunen køber grunden af Regionen. Fortsættelse følger. 
 
Den nye strategi for kultur- og fritidspolitik har også været undervejs et stykke tid. Nu er et udkast ved at være klar til høring, men hvis nogen af jer har kommentarer inden mandag den 6.5. vil jeg meget gerne høre nærmere. Se den her http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1857/Punkt_57_Bilag_1_Ny_Kultur_og_Fritidspolitik__udkast_til_KFU.pdf (KULTUR) http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1857/Punkt_57_Bilag_2_Idraets_og_Bevaegelsespoltik__Udkast_til_KFU.pdf  (IDRÆT) http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1857/Punkt_57_Bilag_3_Ny_puljestruktur_20192021__Udkast__til_KFU.pdf (STØTTEMULIGHEDER)
 
Den 10.-12. er der FRBDAGE, hvor kultur-, fritids,- og handelslivet traditionelt fyrer op under byen. Der bliver en ”fællesstand” for de politiske partier på HC Ørstedsvej lørdag den 11.5. kl. 10-15. Ig gerne forbi og få en snak – og en stak flyers til naboerne 😊 for det er nu vi skal vise de radikale farver på gaden, på nettet og i pressen
 
Tilbage er blot at sige – hvis du har holdt ud hertil – kom med, kontakt os direkte, hold dig orienteret om aktiviteterne og bland dig gerne i debatten. Det er herligt, at have en stor forening i ryggen. Vi sætter pris på indspark. Sammen skaber vi resultaterne.
 
Venlig hilsen
Lone Loklindt
På vegne af gruppen på rådhuset
Ruben Kidde, David Munis Zeppernick og Lone Loklindt
 
 
Kompagnistræde 22
1208 København K
 
Tlf: 50561848
 
 
Kontakt:
Formand: Anne Eskildsen